6000 steg om dagen

6000 steg om dagen 

Med 6000 steg om dagen fem dagar i veckan uppnår du de optimala nivåerna för fysisk aktivitet och dess hälsofördelar. Ny svensk forskning visar att ungefär 41 minuter rask promenad om dagen fem dagar i veckan räcker.

6000 steg om dagen i stället för 10 000 steg om dagen

I en ny svensk studie från år 2022 dras slutsatsen och rekommendationen ges att man bör gå 6000 steg per dag, eller motsvarande annan aktivitet, fem dagar i veckan året runt för att nå de optimala hälsofördelarna.

Du behöver alltså inte sträva efter siffran 10 000 som annars ligger och gör sig påmind i bakhuvudet och känna dig besviken om du inte når upp i den nivån.

6000 steg per dag ger de optimala hälsofördelarna

Syftet med studien var att undersöka hälsoeffekterna av att gå till och från jobbet. Jobbar du fem dagar i veckan året runt så blir det en ansenlig mängd promenader och det bör finnas hälsofördelar att vinna här. 

Frågan forskarna ställde sig var: Hur mycket behöver du promenera per dag för att uppnå de optimala hälsofördelarna? Svaret visade sig vara 6000 steg om dagen i rask takt.


Hur mycket kalorier bränner man om man går 6000 steg? Läs artikeln: Kaloriförbrukning promenad

Vad är de optimala hälsofördelarna man får av 6000 steg om dagen?

För att kunna tolka resultatet och jämförelserna behövs en snabb genomgång av de använda mätvärdena MET och MET-timme.

Vad är MET?

För att mäta effekten av en fysisk aktivitet och för att kunna jämföra olika fysiska aktiviteter mot varandra så använder man enheten metabolisk ekvivalent (MET). 

Ett jämförelsetal på energiförbrukning för att kunna jämföra hur mycket energi som används vid olika fysiska aktiviteter. Referensen är att 1 MET är kostnaden i energi för att sitta still.

En MET-timme blir alltså så mycket energi som en person gör av med genom att sitta still en timme.

Hur aktiv måste man vara för att uppnå de optimala hälsofördelarna?

Enligt ACSM (The American College of Sports Medicine) så ska vuxna som vill få långsiktig hälsa utöva medelintensiv träning separat eller i samband med träning under kraftfull intensitet och uppnå minst 8.33 till 16.7 MET-timmar per vecka.

WHO menar minimal fysisk aktivitet ligger vid 11.25 MET-timmar per vecka och optimal fysisk aktivitet är 22.50 MET-timmar per vecka.

Deltagarna i studien som promenerade till och från jobbet uppnådde mellan 20 och 22 MET-timmar i veckan, och uppnådde därför optimala hälsofördelar från sin fysiska aktivitet enligt både ACSM och WHO.

Exempel på hälsofördelar som uppnås

Att genom promenad uppnå 22 MET-timmar per vecka är förknippat med till exempel

  • 42% minskad risk för diabetes typ två
  • 37% minskad dödlighet – alla typer

Läs om fler positiva hälsoeffekter av dagliga promenader.

Gå eller cykla till jobbet

Forskarna bakom studien har tidigare gjort en liknande studie för att undersöka pendling till jobbet med hjälp av cykel.

Här är deras MET-medelvärden från de båda studierna för att antingen cykla eller gå till jobbet. 

MetodMET
Cykel8.09
Promenad6.36

För att komma upp i optimala 22 MET-timmar behöver du alltså antingen cykla i 2.7 timmar eller promenera i 3.45 timmar per vecka. Det vill säga något av de följande:

  • 41 minuter promenad om dagen fem dagar i veckan.
  • 32 minuter cykel om dagen fem dagar i veckan.

Det finns färdiga mallar på MET-värden för olika aktiviteter och promenader brukar klassificeras med MET 4 det vill säga en medelintensiv aktivitet. Men i denna studie uppmättes medelvärdet 6.2 – 6.5 för promenad-pendlaren, det vill säga att promenaderna var mer energikrävande än vad vanliga mallar antydde.

Antalet steg per minut som promenad-pendlarna tog (116-123 steg / minut) är associerat med ett MET-värde av sex vilket är en aktivitet utförd med kraftfull intensitet

Rask promenad till jobbet 41 minuter om dagen är alltså tillräckligt för att uppnå de åtråvärda 22 MET-timmarna i veckan och dess positiva hälsofördelar.

För vidare läsning om saker nämnda i artikeln så läs studien som innehåller vidare källförteckningar.

Du kanske också gillar…

Populära inlägg