Digital Hälsa

Digital Hälsa

Hur du hanterar digital hälsa är livsviktigt för dig. Din digitala hälsa är sammankopplad med din fysiska och mentala hälsa. Hur du hanterar den allt mer digitala närvaron i ditt liv kommer att avgöra ditt mående och din fysik. Det kommer också vara avgörande för dina yrkesmässiga prestationer hur du hanterar det ständiga informationsflödet som attackerar din hjärna.

Vad är digital hälsa

Digital Hälsa är egentligen ingenting separat från mental och fysisk hälsa. Med digital hälsa så menar vi på HälsoTips Online användandet eller hanteringen av den allt mer digitala aspekten av våra liv som påverkar vår fysiska och mentala hälsa. Mycket likt det etablerade begreppet eHälsa som avser vård med hjälp av digitala medel. På samma sätt som begreppet eHälsa inte menar att vara en helt ny kategori av vård som är separat från traditionell vård så är inte digital hälsa separat från mental och fysisk hälsa.

Digital hälsa går omöjligt att frikoppla som en tredje separat hälso-kategori jämsides fysisk och mental hälsa. Men det går att hantera digital hälsa som en relaterad kategori som har stor inverkan på hur vi mår mentalt och fysiskt.

Digital hälsa i vardagen

Det är i princip omöjligt för oss att undvika kontakt och användning med internet och digitala prylar i vår vardag. Det är inte heller någonting vi bör sträva efter. Vi bör i stället fundera och reflektera över vårt beteende och användande av olika digitala tjänster.

Finns det beteenden i din vardag som du efter en stunds eftertanke kanske inser har en negativ inverkan på din hälsa?

Digital hälsa vs mental hälsa

Våra hjärnor är inte utvecklade för den digitala miljö vi lever i. Våra hjärnor är i stort sett utvecklade till proffs för att klara av livet på savannen som våra förfäder levde. Ett liv där du inte blev utsatt för särskilt mycket nya unika intryck som du inte redan upplevt, till skillnad från dagens samhälle där vi mer eller mindre bombarderas med nya intryck och ny information. 

Så det är inte så konstigt att digital hälsa påverkar din mentala hälsa. Hur du hanterar ditt digitala liv kommer påverka din hjärna. Vilken sorts intryck och information tar du del av? Och hur ofta? För att läsa vidare om hur hjärnan hanterar dagens samhälle och om hur promenader kan hjälpa dig, läs så kan promenader stärka din hjärna. 

Digital hälsa vs fysisk hälsa

Att digital hälsa påverkar vår fysiska hälsa är kanske inte lika uppenbart som att det påverkar vår mentala hälsa. Men det påverkar. 

Hur påverkas din aktivitetsnivå av dina digitala vanor? Påverkar hur mycket tid du väljer att spendera vid en TV eller dator mängden tid som du spenderar utomhus i rörelse ensam eller med andra?

Påverkar dina digitala vanor hur mycket och hur ofta du rör dig inomhus?

Om svaret på någon av dessa två frågor var ja så påverkar din digitala hälsa din fysiska hälsa. Det finns med andra ord utrymme för tanke och reflektion kring hur du interagerar med den digitala världen och hur det påverkar din fysiska kropp.

Reflektera över din digitala hälsa

Det finns mycket vinster att göra för din personliga hälsa genom att tänka och reflektera kring ditt eget beteende. Hur påverkas din rörelse och ditt sociala liv av ditt digitala liv? 

Att fundera kring hur du dagligen konsumerar och blir utsatt för ny information är viktigt. Inte bara för din hälsa utan även för din produktivitet. Din förmåga att sjunka ner i djup koncentration kring ett specifikt ämne för att prestera i någon typ av kreativ aktivitet är helt beroende av din förmåga att hantera digital distraktion.

Du har antagligen behövt antingen via jobb eller studier sätta dig ner och skriva en rapport eller text som kräver din fulla koncentration. Du kan inte vara fullt koncentrerad på att skriva den texten om du samtidigt får potentiellt väldigt intressanta meddelanden på din telefon som avbryter din koncentration. 

För att sammanfatta; Tänk igenom och reflektera över ditt användande av digitala tjänster och din konsumtion av information. Hur påverkar det andra aspekter av ditt liv och är det effekter som du är okej med eller vill ändra på?

Du kanske också gillar…

Populära inlägg